Menu
Menu

Verdere verbetering in tweede jaarhelft

Het herstel op de huizenmarkt zet door. Zowel de prijzen als het aantal verkopen blijven stijgen. De lage rente en de economische opleving vormen een belangrijk fundament onder de verbetering. Daar komt bij dat na jaren van uitstel de inhaalvraag op gang komt en dat het probleem van potentiële restschuld meer naar de achtergrond verdwijnt naarmate het prijsherstel doorzet. Redenen te over om optimistisch te zijn over de woningmarktvooruitzichten. Met het oog op de sterker dan verwachte stijging van de verkopen tot dusver verhogen wij onze transactieraming voor dit jaar van 10% naar 15%. De raming voor de prijsontwikkeling laten wij ongewijzigd op 3%. Onze ramingen voor 2016 laten wij eveneens ongemoeid.

Bron: ABN AMRO