Privacy Verklaring

Best Intermediair Groep V.O.F., gevestigd aan de Bosseweg 3, 5682 BA te Best. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking voor persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, waarvan laatste aanpassing op 23 april 2019.

Contactgegevens: www.best-intermediair.com

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Via deze privacyverklaring laten wij weten welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten die Best Intermediair Groep V.O.F. aanbied. U dient zich ervan bewust te zijn dat Best Intermediair Groep V.O.F. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft aan het privacy beleid te accepteren. Best Intermediair Groep V.O.F. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/ of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Best Intermediair Groep V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verstrekken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • gegevens noodzakelijk om onze diensten uit te kunnen voeren.

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een zoeker ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders aan dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om ze te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@best-intermediair.com, dan kunnen wij deze informatie voor u verwijderen.

Communicatie
Wanneer u een email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Best Intermediair V.O.F. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere diensten als waar deze voor aan ons verstrekt zijn.

Waarom en met welk doel worden deze gegevens verzameld
Best Intermediair Groep V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Best Intermediair Groep V.O.F. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandje dat tijdens uw eerste bezoek op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wij kunnen hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen.

Google Analytics Cookies
Best Intermediair Groep V.O.F. maakt op haar website gebruik van Google Analytics Cookies, waarvoor:

 • we een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten
 • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd
 • ‘gegevens delen’ heeft uitgezet -geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics Cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming
Best Intermediair Groep V.O.F. neemt niet op basis van geautoriseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld medewerker van Best Intermediair Groep V.O.F.) tussen zit.

Best Intermediair Groep V.O.F. verstrekt uitsluitend informatie aan derden alleen is dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Medewerkers van Best Intermediair Groep V.O.F. zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw gegevens worden dan ook niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@bestintermediair.com. We zullen hierop zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek. Best Intermediair Groep V.O.F. wil u erop wijzen dat u tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder , de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens
Best Intermediair Groep V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dan uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzing is van misbruik, neemt u dan contact op met ons kantoor (0499-398725) of via info@best-intermediair.com.

Onze partners