Menu
Menu

Bouwtechnisch rapport laten maken

Een bouwtechnisch rapport laten maken

Het kopen van een huis is een grote investering. Daarom is het aan te raden om als koper een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Zeker als u een huis op het oog hebt dat voor 1990 is gebouwd. Door een bouwkundige keuring krijgt u een goed beeld van de staat van de woning die u wilt kopen. Een expert stelt vast of er achterstallig onderhoud en eventuele verborgen gebreken zijn, zoals lekkage of houtrot. Het bouwtechnische rapport dat de inspecteur op basis van deze keuring schrijft, kunt u gebruiken om met de verkoper te onderhandelen over de vraagprijs. Na de koop helpt de rapportage u om het huis in goede conditie te houden. Ook de verkoper van een woning heeft er belang bij om een bouwkundige rapportage te laten maken. Het geeft potentiële verkopers vertrouwen, u kunt eventuele gebreken direct repareren om uw woning aantrekkelijk te maken voor kopers en u kunt aantonen dat u aan de wettelijke meldingsplicht hebt voldaan.

Bouwkundige rapportage door onafhankelijke bouwkundig expert

Een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een bouwkundige. De inspecteur is een onafhankelijke partij die geen belang heeft bij de koop of verkoop van de woning en kan dan ook een objectief beeld schetsen van de staat van de woning. De inspecteur zal allereerst een vooronderzoek verrichten en vervolgens de te (ver)kopen woning grondig inspecteren. Hij of zij kijkt naar de kwaliteit van onder andere de gevel, het dak, kozijnen en deuren, vloeren, metselwerk, voegwerk, leidingen, de staat van de cv-ketel, keuken en sanitaire ruimtes. Ook bijgebouwen worden aan een inspectie onderworpen. Soms is het nodig dat een specialist een vervolgonderzoek verricht, bijvoorbeeld als de inspecteur vermoedt dat er asbest aanwezig is of er problemen zijn met de fundering van de woning.

Gedetailleerde kostenraming

Op basis van de bouwkundige keuring schrijft de inspecteur een verslag. Hierin is een gedetailleerde raming opgenomen van kosten voor reparaties en achterstallig onderhoud die u als koper kunt verwachten op zowel de directe termijn als lange termijn. Ook kosten voor eventuele verbeteringen aan de woning zijn in de rapportage opgenomen. De inspecteur ondersteunt zijn of haar bevindingen met foto’s. Een bouwkundige keuring kost tussen de tweehonderd en vijfhonderd Euro. Het is echter de investering meer dan waard. U kunt er zowel in de onderhandelingen met de verkoper als in de toekomst geld mee besparen. Ook zijn de kosten voor de keuring aftrekbaar van de belasting.

Wilt u graag een bouwtechnisch rapport laten maken? Of wilt u juist een taxatierapport laten maken? In beide gevallen helpen wij u graag. Of hebt u nog vragen? Wij helpen u graag! Neem nu vrijblijvend contact met ons op.